Μετατρέποντας την ψηφιακή αίσθηση σε δράση.

Ανακαλύψτε την ANALYTIKA CS

Συνδυάζουμε τη μηχανική μάθηση και την βελτιωμένη τεχνογνωσία αίσθησης για να ενεργοποιήσουμε υπηρεσίες βασιζόμενες σε δεδομένα. Το δυναμικό μας μοντέλο μηχανικής μάθησης αυξάνει την ακρίβεια της προληπτικής δράσης και προσφέρει πιο εξατομικευμένες πληροφορίες και υπηρεσίες στις αποφάσεις. Τα εφαρμοσμένα μοντέλα μας και οι υπηρεσίες cloud παρέχουν πληροφορίες για καλύτερη μελλοντική εξυπηρέτηση και εμπειρία των πελατών.

Οι υπηρεσίες μας

Αίσθηση

Κατανόηση συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο

Πρόγνωση

Καλύτερη εξυπηρέτηση και πρόληψη

Προτροπή

Βελτιώση των υπηρεσιών που βασίζονται σε δεδομένα

Συμβουλή

Μετασχηματισμός δεδομένων

"Αναλυτικά" το ταξίδι μας

Περιγραφική δράση

  • Κατανόηση συμπεριφοράς σε πραγματικό χρόνο και παρέμβαση εάν συμβεί ένα οξύ περιστατικό ή μια ασυνήθιστη κατάσταση.

Προγνωστική δράση

  • Μέσω της χρήσης αλγορίθμων και μηχανικής μάθησης, τα προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία ειδοποιούν τους φροντιστές για μια πιθανή κατάσταση πριν αυτή συμβεί πραγματικά.
  • Η ανακάλυψη προτύπων επιτρέπει την ανάληψη δράσης και την πρόβλεψη των εξελισσόμενων αναγκών των υπηρεσιών.

Προστακτική δράση

  • Η ανάλυση επιτρέπει τη βελτίωση των υπηρεσιών και τη μείωση του κινδύνου επαναλαμβανόμενων περιστατικών.
  • Οι λειτουργικές διαδικασίες βελτιώνονται και το κόστος μειώνεται.

Απο ακατέργαστα σε μέτα-δεδομένα

Το Data Cosmos μας λειτουργεί ως κεντρικός χώρος αποθήκευσης για ανεπεξέργαστα δεδομένα, ενώ προηγμένα εργαλεία οπτικοποίησης όπως το Power BI, το Tableau και το Senso τα μετατρέπουν σε διαδραστικούς πίνακες εργαλείων για εξερεύνηση τάσεων. Τα Python προγραμματά μας αυτοματοποιούν τον καθαρισμό και τον μετασχηματισμό δεδομένων, με αποτέλεσμα την παραγωγή σημαντικών μετα-δεδομένων. Αυτά τα στοιχεία μαζί επιτρέπουν στους επαγγελματίες δεδομένων να ξεκλειδώσουν πολύτιμες πληροφορίες και να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων.

Δομικά στοιχεία

Τα δομικά μας στοιχεία περιλαμβάνουν ένα οικοσύστημα, προηγμένο IoT και έξυπνη συνεργασία, που αποτελούν τα θεμέλια για απρόσκοπτη ενσωμάτωση δεδομένων, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και μεταμορφωτικές ενδείξεις.

Building blocks